Portfolio


Tůně v nivě Štinkavky - Hustopeče

V době přípravy plánu ÚSES pro město Hustopeče na přelomu milénia vznikla myšlenka vybudovat v Hustopečích, mezi Dolním a Horním rybníkem v nivě potoka Štinkavky tůně, které by zvýšily druhovou rozmanitost příbřešních částí rybníků. Vznikly tak soustavy zemních tůní na 4 lokalitách, které v době nedostatku vody působí jako zásobárny vody a udržují vodní prostředí pro živočichy a rostliny na takové prostředí vázané.

Projekt 2012, Realizace 2014

Zpět na portfolio