Portfolio


Regenerace zeleně v parku U Obecního úřadu – Šebetov

Lokalita byla součástí většího areálu Šebetovského zámeckého parku (nazýváno Výletiště). Podél jihozápadní hranice vede zděný plot u kterého byly vysazeny půdopokryvné rostliny. Reliéf lokality je členitý. Podle něj je lokalita rozdělena na dvě části – jižní a severní. Jižní část tvoří mírný svah orientovaný severně. Terén klesá od jižní zdi k nohejbalovému hřišti v severní části lokality. Jižní částí prochází diagonálně příjezdová komunikace z makadamu, která se napojuje na hřiště. V jižní části se krom hřiště nachází venkovní besídka a hospůdka. Obnoveno bylo keřové patro, proběhla
obnova travnatých ploch a výsadba nových stromů., také bylo provedeno ošetření ponechaných hodnotných stromů.
Úpravou travnatých ploch a výsadbou půdopokryvných dřevin na svahy, kolem herní plochy byl upřesněn tvar
hřiště.

Zpět na portfolio