Služby


Jsme ateliér zahradní a krajinářské tvorby, který své služby poskytuje městům, obcím, firmám a fyzickým osobám více jak pět let. Na mnoha projektech spolupracujeme s dalšími profesemi, jako jsou odborníci na vodní hospodářství, pozemní stavby a statiku. Na projektech, které je možné dotovat z národních nebo evropských zdrojů, spolupracujeme se zkušenými firmami v oboru dotace a výběrová řízení. Díky tomuto způsobu práce jsme úspěšní a můžeme vám nabídnout profesionální a celostní přístup k vašim problémům se zelení.


Služby

veřejný prostor

Ve veřejném prostoru rozlišujeme intravilán (prostředí zastavěného území měst a obcí) a krajinu. Zabýváme se vším, co má spojitost se zelení, přírodní infrastrukturou krajiny, alejemi, mokřady, malými vodními toky, s obecními prostranstvími, a pod. Máme zkušenosti se všemi činnostmi od plánování péče o zeleň, přes architektonické studie, až po podrobné realizační projekty.

více

Má-li vaše obec nebo město zájem o:

Architektonické studie
P
řipravíme koncept úprav dle vašeho zadání. Po dohodě můžeme připravit několik variant a na veřejném jednání tyto varianty projednáme s veřejností. Součástí provozně-architektonického řešení bude popis úprav s orientačním výkazem výměr a nákladů na realizaci, situační výkresy, pohledy a vizualizace.

Projektové dokumentace
Z
pracujeme a zkompletujeme projektovou dokumentaci včetně výkazů výměr a položkových rozpočtů. Tento materiál může být podkladem pro územní rozhodnutí, stavební povolení, výběr dodavatele a realizaci. Rozsah bude odpovídat nárokům národních i evropských dotačních titulů.

Plán režimu péče / Pasport zeleně
Dodáme pasport vybraných ploch zeleně včetně inventarizací technických a vegetačních prvků, dendrologického průzkumu, výměr, stavu a funkce ploch zeleně. Zpracujeme plán péče o tyto plochy včetně orientačních nákladů na údržbu a zásahy po dobu 2, 5, 10 let. Materiál bude sloužit jako ekonomicko-provozní nástroj pro plánování údržby během roku a jako podklad pro přípravu rozpočtu obce.

Příklady projektů, kterými se zabýváme:

Parky, lesoparky, návsi, plochy zeleně, školní zahrady, hřbitovy, aleje

Mokřady, tůně, malé vodní nádrže

Přírodní infrastruktura
(Biokoridory, biocentra, interakční prvky)

zpět

 

Služby

soukromé zahrady

Nejnevhodnějším způsobem, jak začít plánovat zahradu, je svěřit ji bez představy zahradnímu realizátorovi neznámého původu, ze Zlatých stránek s požadavkem: "aby to bylo pěkné a abych na to nemusel(a) vůbec šahat". Nejste spokojeni se stavem své zahrady, předzahrádky nebo okolím rodinného domu? Neváhejte nás kontaktovat, spolu určitě něco vymyslíme!

více

Zahrady, které navrhují a realizují přímo zahradníci nakonec všechny vypadají stejně (je z nich malé arboretum s vodní plochou různé kvality a fádními oblázkovými plochami, o které se budete, až zahradnická firma zkrachuje, muset intenzivně starat). Zároveň je z těchto zahrad patrná absence porozumění daného prostoru, neschopnost předvídat, kam se vysazené porosty vyvinou za 20, 50, 100 let.

Zahradní architekt vám může pomoci ušetřit tam, kde je to zapotřebí, a kde to nebude mít vliv na kvalitu odvedené práce. Předvídá, jak bujné budou dřeviny a rostliny, které na vaši zahradu umístí, jakou trvanlinost mají materiály, ze kterých budou technické prvky na zahradě, kde bude vhodné dát terasu, kam bazén, jak odstínit pergolu, kde udělat gril nebo jen posezení kolem ohniště...

Nebude vám říkat, jak má vaše zahrada fungovat, to se doví od vás, ale bude rádcem a tvůrcem, který její vzhled a formu přizpůsobí tomu, k čemu ji budete používat. Nezapomeňte že zahrada je další obytnou místností domu a obývák byste si taky nenechali celý navrhnout a realizovat podlahářem.

Práce zahradního architekta může, ale nemusí být finančně náročná. Finanční náročnost se odvíjí od rozsahu činnosti architekta, rozsahu zahradních úprav a nutnosti na stavbu dohlížet. Výstupem bude přesný plán, podle něhož se zahrada zrealizuje kýmkoliv - třeba vámi, firmou, kterou si vyberete, nebo firmou, kterou vám doporučíme, ale vy už dopředu budete vědět, jak bude zahrada vypadat, kolik materiálu se použije a přibližně také kolik budou úpravy stát.

Uvědomte si, že návrh není bezcenným papírem, za který jste vyhodili spoustu peněz, ale že představuje čas, který na vaši zahradu projektant vyčerpal při usilovné práci vymyslet to nejlepší, co lze z vaší zahrady vytěžit.

zpět

 

Služby

firemní zeleň

Vaše společnost má v areálu rozsáhlé plochy zeleně a neví si s ní rady? Chcete zapůsobit na obchodní partnery a zákazníky a dát skrze zeleň najevo svůj vztah k ekologii? Potřebujete před firmou vytvořit reprezentativní prostor, který v lidech vyvolá pocit solidnosti a důvěry? Chcete svým zaměstnancům vytvořit příjemné pracovní prostředí? Máme bohaté zkušenosti a rádi vám s tím pomůžeme.

více

S firemní zelení je to podobné jako se zelení ve veřejném prostoru. Může být problematická, může zvyšovat náklady na údržbu, komplikovat provoz v areálu, zastiňovat okna kancelářských budov a zvyšovat tak náklady na osvětlení, atd.

Na druhou stranu, při vhodně zvolené péči a při snaze zlepšit životní prostředí kolem podniku může vytvořit místo, kde budou zákazníci moci nechat své ratolesti při návštěvě podniku, kde budou zaměstnanci při obědové pauze moci v létě posedět ve stínu. Zeleň může vytvořit hlukovou stěnu, která chrání okolí podniku před vámi vytvářeným hlukem, a tím zlepšovat vztahy se sousedy nebo naopak vytvořit pohledovou stěnu proti nežádoucím pohledům zvenčí.

Při vytváření nových úprav těchto ploch je to zase podobné, jako u soukromých zahrad. Na nějaký ten zanedbatelný řádek keřů vám realizátor při výsadbě pomůže, ale nechtějte po něm, aby myslel v souvislostech a navrhl vám ucelené řešení podnikového areálu s umístěním menších komunikací pro pěší, odpočinkových zón, výsadeb s určitou funkcí, mobiliáře, venkovního osvětlení.

S tím vším vám můžeme jako projektanti s dlouholetou zkušeností pomoci a společně s vámi navrhnout lepší a funkčnější prostředí vašeho areálu.

zpět