Portfolio


Zahrada Mateřské školy - Branka u Opavy

Úpravu zahrady jsme připravovali pro obec na dotaci z MAS. Součástí měly být chodníky, koloběžková dráha, oprava pískoviště, dopadové plochy a vegetační úpravy. Protože se obec potýkala s nedostatkem peněz na realizaci celého projektu, byla akce rozdělena na dvě etapy a zrealizována pouze první: Přeuspořádání herních prvků, realizace dopadových ploch, výsadby zeleně a navršení sáňkovácího kopce. I přesto se na zahradě dětem líbí a paní učitelky jsou spokojené.

Projekt a realizace 2012

Zpět na portfolio