Portfolio


Lokální biocentrum (Zámecký park) - Želetice

Bývalý zámecký park v obci Želetice. Cílem bylo vyřešit současnou neudržitelnou situaci stromů, u nichž je nejistá dlouhodobá perspektiva. Hlavně starými nálety jasanů, jejichž koruny jsou vysoko vytažené nad běžné stromové patro, parkový porost zahušťují a nutí okolní stromy k nepřiměřenému růstu do výšky. To má za následek narušení přirozeného habitu stromů, pády větví a celých stromů při špatných povětrnostních podmínkách.
Dalším cílem je podpora keřového patra biocentra, které chybí, s výjímkou jižních svahů podél hranice parcely (u mlýnského náhonu), kde se menší množství keřů nachází, ovšem většina je nepůvodních (neautochtonních).

Projekt 2013, Realizace 2016

Zpět na portfolio