Portfolio


Naučný chodník kolem rybníka - Plenkovice

Zastupitelé obce Plenkovice už delší dobu uvažovali o okružním chodníku kolem rybníka, který by sloužil rekreaci občanů, procházkám maminek s dětmi a kočárky. Chodník je ještě stále ve výstavbě. Obec jeho realizaci tlačí pomalu ,ale jistě vpřed.

Okolo rybníka se nachází spousta přírodně hodnotných míst - zamokřených nivních luk, svahů, mokřadů. Proto se přímo nabízelo pojmout chodník jako naučnou stezku. Po realizaci budou osazeny v místech jednotlivých zastavení osazeny cedule informačního systému s ekologickou tématikou.

Projekt 2014-2015, Realizace 2015-2017

Zpět na portfolio