Portfolio


Revitalizace nivy Kovalovického potoka - Viničné Šumice

Revitalizace nivy potoka - Viničné Šumice

Před časem jsme realizovali projekt obnovy biocentra Pastvisko u Kovalovic a hned v sousední obci Viničné Šumice jsme si všimli zanedbané škarpy s potokem v sousedství zdejší zahrádkářské kolonie. Pan starosta byl myšlenkou obnovy plochy do podoby přirozeně meandrujícího potoka s tůněmi nadšen a po čtyřech dlouhých letech se myšlenka stala skutečností.

Z plochy zmizely navážky, černé skládky, částečně vzniklo nové lichoběžníkové koryto a v něm drobný meandrující tok, část plochy byla doplněna o inundační hrázky (valy). Po realizaci terénních úprav a koryta byly svahy osety luční směsí. Lokalita je olemována výsadbami stromů a keřů.
 
Z navážek se ve vegetačním období začaly projevovat některé trvalky (Alcea rosea, Veronica spicata) a ptáci již do tůní zaseli kosatce (Iris pseudacorus), ze semenné banky vyrostly vrbovky (Epilobium angustifolium).

Projekt 2014, Realizace 2018-2019

Zpět na portfolio